m
Recent Posts

Andreas Thörn, Läkemedelsverket och galna jurister

Swärgland har blivit ett snäpp rimligare. Inte ett stort snäpp, ska sägas, för samtidigt som Läkemedelsverket ger klartecken för att cannabis kan användas i medicinska syften för två specifika patienter så måste frågan om ifall myndiga människor ska få lov att ta ansvar för hur de tar hand om sin egen hälsa upp i Högsta Domstolen för att kunna avgöras slutgiltigt. Men nu behöver de åtminstone döma mot Läkemedvelsverkets egen rekommendation för att hålla en fortsatt vansinneslinje. Det finns hopp även för detta arma land!

Andreas Thörn har kämpat mot statsmakten för att få lov att lösa sin smärtproblematik på det sätt han själv finner bäst sedan januari 2015 –  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6229191 – och blev först friad i tingsrätten, som åberopade nödsituation för att kunna fria honom mot rättens ordörandens “bättre vetande”. Därefter överklagades domen av kammaråklagare Ann-Sofie Wilhelmsson till Hovrätten som i mars 2016 valde att döma honom till dagsböter på över 11.000 kronor.

För att alltså ha löst en långvarig hälsoproblematik på egen hand…

Share

No comments

leave a comment