m
Recent Posts

Kraft & Kultur-rättegången: Försvarets sakframställan

Boris står inför rätta den här veckan, vilket gör det svårare än vanligt för oss att sända radio bubb.la. Istället är Martin med i rättegångssalen på åhörarplats och rapporterar från förhandlingarna.

Här nedanför kan du se de kommentarer som livebloggades från rättegångssalen:

Liveuppdateringar:

16:15: Avslutande kommentarer från advokat Hans Strandberg. Om siffrorna för 2003 är korrekta måste åklagarens beräkning för 2004 vara felaktig. Åklagarens antagande att Boris har manipulerat rapporter är felaktig. Det kan inte ha skett och det finns inget stöd för detta. Hela åtalet är grundat på en ren partsprodukt, Annika Holmgrens utredning som är framtagen i samarbete med Tromsö krafts advokater. Hans Strandberg säger sig inte sett något liknande under sina 40 år i advokatyrket.

16:10: Kullinger: Det finns två förklaringsmodeller och båda är omöjliga. Enda sättet att komma till åklagarens slutsatser är att göra ogrundade antaganden. Åklagaren har inte tittat på den mest vitala informationen – levererad el och fakturering. Hade man gjort det hade man insett att den egna beskrivningen omöjligen kan vara riktig.

16:05: Diskussion av Boris motivbild, varför skulle han ha gjort något av det han anklagas för? Han har haft fast lön och har därför inte haft några som helst ekonomiska skäl att försöka blåsa upp siffrorna.

16:00: Boris föreslog 2011 att den person han påstås ha försökt manipulera skulle bli redovisningschef för Kraft & Kultur, vilket visar på orimligheten i åklagarnas teorier, enkligt Olle Kullinger.

15:55: Ändringar i datorsystemet som gjorts sedan 2012 gör att man inte längre kan kontrollera de äldre uppgifterna. Advokat Hans Strandberg: “Åklagarens påstående av redovisning av upplupna intäkter skulle blivit rätt om de grundats på uppgifter från datorsystemet stämmer inte. Boris metod att räkna fram upplupna intäkter har varit nödvändig. Åklagarens fel i gärningsbeskrivningarna kan omöjligen ligga till grund för fällande dom. Eventuella fel är inte de som åklagaren säger, gärningsbeskrivningen är värdelös.”

15:50: Åklagarens utredning tycks innehålla dubbel- eller trippelräkningar p.g.a. ett dysfunktionellt datorsystem.

15:45: Tromsö kraft kände till niosiffriga belopp i upplupna intäkter men låtsades inte om det. “Om beloppet är riktigt kan vi gå hem nu, då är Annika Holmbergs beräkningar helt fel”, säger Kullinger.

15:40: Förhandlingarna återupptas. Advokat Kullinger räknar med att göra ytterligare en timmes framställning. Ordföranden låter något otålig.

15:25: Paus.

15:05: “En dom mot Boris Benulic grundad på den aktuella utredningen skulle innebära en allvarlig kränkning av hans mänskliga rättighet till en opartisk rättegång.”

15:00: Fler bevis presenteras nu för att åklagare och målsägande samarbetat på otillbörliga sätt. Mail och möten redovisas av försvarsadvokat Kullinger.

14:55: Utredningen som enligt lagen ska redovisas enbart till åklagaren har enligt utredaren själv “varit på runda för genomläsning” innan den färdigställdes.

14:50: Annika Holmgren påstår att hennes utredning är gjord på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten. Men säger också att “rapporten syftat till att påvisa förekomsten av manipulation”. Alltså ingen objektiv undersökning. Och Annika Holmgren har inte fakturerat EBM en enda krona, trots att myndigheten påstår att Holmgren jobbat på uppdrag av dem.

14.45: Åklagarsidan kan inte redovisa kreditfakturor värda 40 miljoner som Annika Holmgrens utredning påstår finns.

14:40: Rapport som åklagarna baserar sin sak på innehåller felaktigheter.

14:35: Försvaret: Första gången K&K var undersäkrat var 2010, fram till dess var man översäkrade.

14:30: Försvaret läser upp mail från koncernrevisor som visar att man var väl medveten om förhållanden som åklagarsidan påstår att Boris mörkat.

14.15: Förhandlingarna återupptagna.

13.55: Rättegången tar en kort paus.

13.30: Advokat Kullberg säger att han tänker säga “åklagaren” och “Tromsö kraft” omväxlande med samma innebörd, för i själva verket verkar det vara Tromsö kraft som gjort stora delar av den utredning som åklagaren borde ha gjort.

13.20: Nu förklaras vad som händer när kraft säkras respektive inte säkras på marknaden.

13.10: Advokat Kullinger förklara ingående hur Kraft & Kultur arbetade. Bl.a. poängteras att K&K till skillnad från andra elleverantörer inte hade ett eget nätbolag.

13.05: Nu börjar försvaret göra sin sakframställan, advokat Olle Kullinger har ordet.

13.00: Just nu går man igenom Boris CV och hans långa karriär som journalist.

12.55: Advokaterna påpekar att man haft orimligt svårt att få ut relevant dokumentation.

Share

Latest comments

  • Skulle vara hemskt intressant att få en liten sammanfattning av vad dwt hela handlar om. Har bara läst fulmedias version och där framställdes Boris som..lätt.. excentrisk 😉

leave a comment