m
Recent Posts

radio bubb.la – 13/12 – Tema: Medicin

I dagens medicinspecial avhandlas bland annat könsmatchning vid blodtransfusion gav ingen överlevnadsskillnad, bakteriespecifika antikroppar bundna till järnpartiklar avlägsnar bakterier från blod, forskare hoppas återskapa utdöda vandringsduvan, engångsdos av psilocybin ger minskad depression och ångest hos cancerpatienter samt medicin mot psykoser, missbruk och ADHD förebygger återfall i brott bättre än Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Könsmatchning vid blodtransfusion gav ingen överlevnadsskillnad efter justering för störfaktorer

Tobaksplantor genmanipuleras att syntetisera mänskligt hemoglobin

Äta insekter utmärkt sätt att inta järn, jämförbart med nötkött

Bakteriespecifika antikroppar bundna till järnpartiklar avlägsnar bakterier från blod

Malaria förekom i romarriket enligt analys av mitokondriellt DNA – sannolikt vitt spridd

Demens i USA minskade med 24 % mellan 2000 och 2012 enligt studie på 21 000 amerikaner över 65 år

Forskare hoppas återskapa vandringsduvan, utdöd 1914 men förut enormt talrik i Nordamerika

Lungcancerpatient först att injiceras med T-celler där man med CRISPR stängt av gen

Forskningspropositionen innebär sänkta anslag och mindre frihet

Robert Östling: Replikeringskrisen kan lösas med förhandsregistrering av studieprotokoll

Engångsdos av psilocybin ger minskad depression och ångest hos cancerpatienter

Amerikanska FDA ger tillstånd för fas 3-prövning av MDMA mot posttraumatiskt stressyndrom

Medicin mot psykoser, missbruk och ADHD förebygger återfall i brott bättre än Kriminalvården

Aisopos fabel-experiment måste omtolkas, kråkfåglar inte lika intelligenta som femåriga människor

Share

No comments

leave a comment