m
Recent Posts

radio bubb.la – 15/1

I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat fyra nyheter om Rex Tillerson och Donald Trumps kommande presidentskap, Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Conifa, två abortnyheter och utläggningar i ämnet samt två krönikor om kristendomen och staten.

Nyhetsinslag från dagens sändning:

Länkar som diskuterades i dagens sändning:

Rex Tillerson önskar återigen öka samarbetet med Saudiarabien i kriget i Jemen

Kinesisk statsmedia varnar USA för att konfrontation vid nybyggda öar i Sydkinesiska havet kommer få förödande konsekvenser, svarar på Rex Tillersons uttalande om förhindrad kinesisk åtkomst till öarna

Paul Craig Roberts: Tålamodet med Trumps administration redan snart slut, Tillerson och andra utnämningar lika neokonservativa som Hillary, Trump inser inte att normaliserade relationer med Ryssland också kräver avspänning gentemot Iran och Kina

Glenn Greenwald: Ett öppet krig pågår mellan underrättelsetjänsterna och tillträdande president Donald Trump, öppet påhejat av demokrater och liberaler som vill se CIA undergräva Trumps presidentskap

Tyska armén bekräftar åtagande att bekämpa IS-terroristerna, skickar 150 man att träna med Peshmerga

Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Conifa som arrangerar VM för ej erkända nationer

Serbiske ex-abortläkaren Stojan Adasevic berättar hur han omvändes till abortmotståndare

Jonas Sjöstedt (V): Sverige har för höga aborttal, lösning är avgiftsfria preventivmedel upp till 20 års ålder och sexualupplysning

Björn Fridén känd från Alliansfritt Sverige nu “frihetsälskande entreprenör”, startar Mediebruset

Brad Birzer: Min katolska anarkism motiveras med tidiga kyrkans stora skepsis mot staten

Brandon Adams: Biblisk förståelse av staten som rättmätigt instrument för rättskipning bör ej begränsas till Romarbrevet 13, Bibeln i sin helhet förordar privata rättsväsenden förankrade i de lokala samhällena

Stefan Molyneux: Hedonistiska ateisters iver att riva sönder traditionell religion utan eget alternativ som ger folk anledning att följa moraliska regler förstör västvärlden

146 år gammal amerikansk cirkus lägger ned, dålig lönsamhet sedan de tvingats upphöra med elefanter

Share

Latest comment

 • Hei. Jeg er en norsk lytter, som setter stor pris på Radio Bubbla! Det er sjelden man hører analyser av så høy kvalitet, som når Martin og Boris setter i gang.

  Abort-innslaget var også interessant, men jeg har noen innvendinger.

  Deres analyse var, etter min mening, ikke så stringent som den normalt er.

  To forhold:

  1) Rent pragmatisk, syns jeg særlig Martin hadde et litt ensidig utgangspunkt. “Uønsket graviditet for unge = ødelagt liv.”

  Dette er ikke nødvendigvis sant. For mange er det fullt mulig å gjennomføre akademiske/forrentingsmessige karrierer, og leve gode liv, selv om de ble uønsket gravide i ung alder. Jeg er selvsagt for at den enkelte må vurdere dette.

  Likevel mener jeg at Martins utgangspunkt glemmer den motsatte ytterlighet. Nemlig at ganske mange unge kvinner angrer aborten, og i ettertid forteller om sosialt press fra kjæreste, venner og familie.

  Dette burde vært med, i en opplysningsorientert og dypsindig podcast som Bubbla.

  2) Prinsipielt. Martin sa noe i nærheten av at “staten kan ikke sette begrensninger på individets rett til abort.” Dette er jo et legitimt ståsted, men om det er dét Martin mener, syns jeg det hadde trengt en utdypning.

  Mener Martin f.eks. at abort skal kunne gjennomføres så lenge graviditeten foregår, altså helt frem til fødsel? Eller skal staten/andre ha regler som begrenser dette? Om et foster i uke 39, eller for den saks skyld uke 36 tas ut, har man jo en fullt livskraftig baby. Skal den da aktivt avlives?

  I Sverige er siste uke for abort, av staten satt til 22 uker. Begrunnelsen er at barnet etter dette kan overleve utenfor moren. Dette er jo en mulighet også for Martin – altså å si at staten ikke skal regulere abort før fosteret, ved medisinsk hjelp, kan overleve utenfor moren.

  Den sveske begrunnelsen er ikke helt holdbar i praksis, fordi ganske mange for tidlig fødte fostre fra uke 22 nå overlever. (Som følge av forbedringer i medisinsk teknologi.) Bør dette da være avgjørende – altså at grensen reduseres, etterhvert som med. teknologi utvikles?

  I England/Wales er grensen for abort, av staten satt til uke 24. Helsepersonell der kan altså abortere fostre som er mer livskraftige, enn de yngste nyfødte de kjemper for å redde. Er det et etisk dilemma?

  Måten en abort gjøres på, på dette stadiet, er at fosteret tas ut av kvinnen, og så legges på et separat rom til det ikke lenger puster, og hjertet ikke slår. Denne prosessen kan noen ta flere timer. Kan man da si at fosteret kun er et foster, eller har det levd et liv?

  —…__

  Som dere forstår, mener jeg dette feltet reiser etiske problemstillinger, som dere ikke helt kom i mål med. Også libertariansk-ideologisk: Om Martin mener alvor med at samfunnet overhodet ikke skal regulere muligheten til å gjennomføre abort reiser det etter min mening nye spørsmål. Foreldres råderett over egne barn, f.eks.

  Emnet kunne som sagt trengt en utdypning.

leave a comment