m
Recent Posts

Martin och Boris kommenterar Jeff Deists tal om “How I found freedom in an unfree world”

Det finns många skäl att brinna för frihetliga frågor. Det finns många anledningar till att vilja kalla sig libertarian eller anarkist. Man kan ha studerat de ekonomiska argumenten och fått syn på hur fria marknader producerar välstånd och överflöd på ett sätt centralplanering aldrig klarar av. Man kan ha gått på djupet med moraliska och etiska frågor ooch ha insett att skatt är stöld och all form av tvång är slaveri och att staten därför måste förkastas. Man kan i allra största allmänhet vilja leva i en värld utan byråkrater, moralpoliser och andra kretiner som förpestar tillvaron för den som bara vill leva sitt liv, sköta sig själv och  låta alla andra vara ifred.

Som sagt, det är inte konstigt att vilja leva i en fri värld och det är förståeligt att den första impulsen lätt blir att skrida till verket med att försöka förändra sin omvärld så att den blir lik det ideal man drömmer om så fort som möjligt. Propagera för fria marknader, skälla på de som tror att skatt löser ett endaste dugg och gång efter annan explodera över de idiotier som Swärglands skapare lyckas få till. Förståeligt som sagt.

Det är bara det att det inte är möjligt att börja där. En fri värld kan inte skapas av ofria människor. Sådana försök kommer inte kunna leda någonstans, för även om man mot förmodan skulle lyckas driva bort staten så skulle man därefter inte veta vad man skulle göra, hur skall man egentligen agera i en fri värld när det enda man känner till är den bakom galler..?

Det första steget är istället en insikt om att frihet är något som mer än något annat gäller en själv. Inse att var och en äger makten och förmågan att forma sitt liv i harmoni med ens drömmar och inre längtan. Det krävs inte godkännande från någon annan. Världen, samhället och vad det än kan vara som man vill förändra får lov att vänta. Det viktigaste området att börja bygga på ligger betydligt närmare än så. Nämligen hos en själv och sitt eget liv

Det behövs inte mer än så för att börja skapa anarkin man drömmer om. För sedan kommer upptäckten: När man väl steg för steg börjar förändra sitt liv så kommer världen, samhället och allt annat utanför en själv att förändras samtidigt. För den som själv är fri så är den ofria världen något av en illusion.

*

Martin och Boris samtalar med anledning av Jeff Deists tal på ett Mises-event i San Diego om Harry Brownes bok “How I found freedom in a unfree world” och om de insikter den för med sig. Missa inte!

Share

No comments

leave a comment